Giới thiệu

Nhiệm vụ của Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh

Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh, là một trong những khoa lớn của Trường Đại học Trưng Vương. Khoa được ra đời cùng với sự ra đời của Nhà trường, thực hiện các nhiệm vụ: (i) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán bao gồm trình độ đại học, thạc sỹ và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội; (ii) Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, phục vụ công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy; (iii) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị, quản trị kinh doanh, kế toán doanh nghiệp và phát triển theo yêu cầu của các địa phương và mọi thành phần kinh tế.

Thực hiện thành công các nhiệm vụ đó Khoa lấy việc phát triển nguồn nhân lực trong Khoa làm trọng tâm để có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa gồm các nhà giáo là PGS, TS, ThS có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết, yêu nghề; được đào tạo trong và ngoài nước.

             

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh

Khoa có 3 bộ môn chuyên môn: (i) Quản trị Kinh doanh; (ii) Kế toán; (iii) Kiểm toán. Từ đó đã hình thành được hệ thống các chương trình đào tạo từ bậc đại học, thạc sĩ; Các chương trình đào tạo khá đa dạng đáp ứng nhu cầu của người học: đào tạo chuyên sâu, theo hướng ứng dụng, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực xã hội.

Tầm nhìn và chiến lược

Tầm nhìn của Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh hướng tới 2030, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về chất lượng đào tạo khối kinh tế trong cả nước và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện Tầm nhìn đó, chiến lược của Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh trong giai đoạn 2025-2030 là: Vận dụng sáng tạo và linh hoạt chiến lược phát triển của Trường Đại học Trưng Vương, phát huy thế mạnh của Khoa, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Trường, sự phối hợp và tư vấn của các đơn vị trong trường, tạo ra sự khác biệt trong đào tạo và nghiên cứu hướng tới chuẩn quốc gia và khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, tổ chức sử dụng lao động và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực chuyên môn và đời sống vật chất tinh thần của giảng viên trong Khoa.

Sứ mạng

(1) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh;

(2) Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về Thể chế chính sách, Kinh doanh và phát triển bền vững; Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh; Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế thực hiện các nghiên cứu khoa học và công nghệ;

(3) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao tri thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và xã hội.

Giảng viên khối ngành kinh tế – quản lý cũng là yếu tố khẳng định thêm sự tiên phong, minh chứng mạnh mẽ cho một trong những khối ngành phát triển bậc nhất của trường Đại học Trưng Vương với 43 giảng viên, trong đó: PGS: 08; Tiến sĩ: 15; Thạc sĩ: 20. Đội ngũ giảng viên mà khoa Kinh tế đang sở hữu đều là những giảng viên, những cán bộ quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệm hiện đang làm việc thực tiễn tại Tập đoàn Hồ Gươm với sự đam mê, truyền cảm hứng học tập tới sinh viên với mong muốn sinh viên lựa chọn được ngành học mình yêu thích, hứng thú trong học tập và thành công khi rời nhà trường tham gia vào thị trường lao động.

“Chân chính – Phát triển – Hội nhập”.

 

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Nguyễn Thu Hương

Phó Trưởng Khoa